DOBRO NAM DOŠLI

LEP PROVOD NA NASEM SAJTU

DIJASPORA-INFO

Email: info@dijaspora.li

Knjiga gostiju

NASLOVNA

ARHIVA

RECNIK

OGLASI

O NAMA

BLOG

LINKOVI

Kursna lista od: 1981 - 1987 god.

Srednji kurs

Rb. Valuta Oznaka Paritet Mesec 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1 USA / Dolar USD 1 1 Kvart.. 32,19 45,99 78,05 133,77 249,04 340,93 564,56
2 Kvart.. 39,03 63,98 119,16 188,32 296,44 426,68 1 284,88
2 Dolar / Australia AUD 1 1 Kvart.. 36,98 48,17 67,78 122,72 159,26 245,17 408,57
2 Kvart.. 44,53 59,95 109,49 162,16 196,98 274,76 890,95
3 Funta  / Engleska GBP 1 1 Kvart.. 72,11 82,38 119,71 188,30 315,53 506,73 918,93
2 Kvart.. 74,29 106,88 177,85 238,08 423,00 606,53 2 292,84
4 Marka / Nemacka DEM 1 1 Kvart.. 15,36 19,18 32,0 48,50 81,77 148,27 290,66
2 Kvart.. 17,48 24,87 44,88 63,45 113,50 210,91 765,94
5 Franak / Svicarska CHF 1 1 Kvart.. 16,87 23,56 37,92 58,49 97,08 177,19 378,09
2 Kvart.. 22,04 29,0 55,37 77,15 138,28 254,58 934,45
6 Schiling / Austrija ATS 1 1 Kvart.. 2,17 2,73 4,56 6,89 11,65 21.12 44,54
2 Kvart.. 2,49 3,53 6,39 9,05 16,15 30,06 108,98
7 Franak / Francuska FRF 1 1 Kvart.. 6,58 7,37 10,65 15,75 26,77 41,69 94,06
2 Kvart.. 6,94 8,80 14,76 20,68 37,20 64,42 180,86
8 Dinar / Irak IQD 1 1 Kvart.. 107,69 157,58 252,07 408,91 801,66 1 012,91 --
2 Kvart.. 131,36 216,73 382,98 604,57 953,73 -- --
9 Lira / Italija ITL 1 1 Kvart.. -- -- -- -- -- -- 0,41
2 Kvart.. -- -- -- -- -- -- 0,83
10 Dinar / Kuwait KWD 1 1 Kvart.. 116,15 161,23 257,86 433,17 828,52 1 178,14 2 083,04
2 Kvart.. 137,38 218,15 408,56 625,92 1 012,37 1 454,0 3 727,05
11 Drahma / Grcka GRD 1 1 Kvart.. 0,03 0,03 0,05 0,08 1,78 2,32 4,12
2 Kvart.. 0,03 0,04 0,07 0,10 1,86 3,01 7,80

Kursna lista obuhvata dva Kvartala - April / Novembar